150 uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci identyfikacji potrzeb i przygotowania indywidualnego planu działania.

Ponadto w ramach projektu skorzystać można ze wsparcia  w postaci:

  • poradnictwa obywatelsko – prawnego,
  • modułowych szkoleń i kursów społecznych,
  • modułowych szkoleń i kursów zawodowych,
  • pośrednictwa pracy,
  • staży zawodowych.